O nama

Vojvođanski omladinski forum

Istorijat:

Vojvođanski omladinski forum (VIFO) je najstarija i najveća omladinska organizacija u Vojvodini. Pod imenom VIFO prvi put je 1995. godine organizovan jedan omladinski festival u Staroj Moravici. Cilj tog festivala je bio bar na jedan dan okupiti omladinu, koja je ostala u zemlji u tom posleratnom periodu, i prikazati nove kulturne vrednosti koje je mađarska omladina stvorila u proteklom periodu. Zahvaljujući uspehu manifestacije mnogi su smatrali da su ovake ili slične manifestacije potrebne, i da bi trebalo ustaliti ove susrete. Tako su ovi mladi ljudi nakon nekoliko meseci registrovali  omladinsku nevladinu organizaciju pod nazivom Vojvođanski omladinski forum.

Ciljevi:

Među osnovnim ciljevima ove organizacije je jačanje identiteta vojvođanske mađarske omladine, njihovo uključenje u kulturni i javni život, jačanje građanske kulture, vanškolska edukacija omladine, i postići da omladina korisno provodi svoje slobodno vreme. Smatramo da je veoma važno omogućiti mladim ljudima takav nivo civilne edukacije, koji će im olakšati stručno napredovanje, a isto toliko je važno i pokretanje, odnosno podsticaj samoorganizovanja mladih.

Najznačajnije manifestacije i važniji programi VIFO-a:

  • Letnji Otvoreni Univerzitet
  • Organizacija različitih konferencija i sastanaka
  • Organizovanje anketiranja mladih i istraživanja
  • Organizzovanje raznih ne formalnih edukativnih programa, treninga i seminara
  • Brucošijada

Veze:

VIFO sarađuje sa mnogim drugim omladinskim i civilnim organizacijama, institucijama u Vojvodini i u Karpatskom basenu. Osnivač je Omladinskog centra u Subotici i vodi njegove aktivnosti. VIFO je član osnivač Mađarske omladinske konferencije, saradničkog foruma omladinskih, đačkih, crkvenih i političkih organizacija u Mađarskoj i van njenih granica. Imamo predstavnika u  Mađarskom nacionalnom savetu, koji je legitimni i zvanični zastupnik vojvođanskih mađara. Od 2005. godine smo punopravni članovi organizacije Youth of European Nationalities.