Börcsök Pál Gábor1987-ben születtem, gyermekkorom éveit Adán töltöttem, szintén itt végeztem el az általános ikolát. Zentán érettségiztem a Gimnázium diákjaként 2005-ben. Felsőfokú tanulmányaimat Szerbiában végzem, 2005 óta az Építőmérnőki Kar hallgatója vagyok Szabadkán. Tanulmányaim költségeit kezdetben szülői segítséggel tudtam födni, ez mára már önerőből történik. Az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan középiskolai továbbképzésen vettem részt Szabadkán, lakberendező szakon, melyről 2008-ban szereztem oklevelet Szegeden. A tandíjhoz szüséges keretösszeg részben a megtakarításaimból, részben a Magyar állam által középiskolások számára folyósított, az évek során összegyűjtött oktatási és nevelési támogatások pénzösszegeiből valósult meg. A Vajdasági Ifjúsági Fórum civil szervezet munkáját 2009 óta segítem. A 2010 és 2012 közötti időszakban a Vezetőség munkájában mőködtem közre, sajtószóvivői feladatokat ellátva. 2012 óta a Tanács tagjaként tevékenykedtem. A Vifó-nak köszönhetően nemzetközi képzéseken, diákcseréken, konferenciákon vettem részt. 2010 óta önkéntesként segégkezek a A Vajdasági Szabadegyetem előkészítésében és helyszíni lebonyolításában, ahol is 2013 óta a gazdasági munkacsoport előadásait vezénylem. 2014-ben rövid ideig irodavezető voltam, majd ugyanebben az évben ismét a Vezetőség soraiba választottak, mint emberi erőforrások felelősét. Terveim között szerepel a Vifó önkénteseinek célirányos számbeli növelése a fiatalok közélettel és a kultúrszférával való megismertetése útján, valamint az elődeink munkájának felkutatása, hogy a múltból a jövő felé ívelő folytonosság tovább öröklődjék. A mindennapok során tiszteletdíjas újságkézbesítőként dolgozok, amely munka egzisztenciát teremt számomra, ugyanakkor ílymódon járulok hozzá a délvidéki nyomtatott sajtó fenn maradásához és működéséhez.